Έρρωσο – Ημίγλυκο Ερυθρό Κρασί GPoenos

Έρρωσο Ημίγλυκος Ερυθρός Οίνος (750ml)

Κόκκινο ημίγλυκο κρασί από το οινοποιείο GPoenos

Description