Έρρωσο – Ερυθρό Ξηρό Κρασί GPoenos

Έρρωσο Ερυθρός Ξηρός Οίνος (750ml)