Έρρωσο – Λευκό Ξηρό Κρασί GPoenos

Έρρωσο Λευκός ξηρός οίνος (750ml)